Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

República Dominicana