Monika Gaik – Tłumacz języka hiszpańskiego

República Dominicana