Monika Gaik – Tłumacz języka hiszpańskiego

Zakładasz działalność gospodarczą? Uważaj na klony CEIDG

 

REJESTRACJA W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Świeżo upieczony przedsiębiorca musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, a jego przygotowanie do wejścia na rynek zostaje natychmiast poddane próbie. Pierwsze zagrożenie pojawia się zaraz po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – (dawniej „Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm”). Dlatego od razu konieczne jest podkreślenie, że:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest jedynym oficjalnym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, a rejestracja w niej jest darmowa!

 

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

Nie bez powodu informacja o darmowym wpisie podkreślana jest w korespondencji z CEIDG oraz na wszystkich wyciągach z niej. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy są bowiem narażeni na kontakt z różnego rodzaju instytucjami, które bazując na oczywistym skojarzeniu z CEIDG, próbują wyłudzić od nich pieniądze.

Na temat instytucji żerujących na skojarzeniu z CEIDG powstał już nie jeden wpis i artykuł prasowy. Wychodzę jednak z założenia, że w tym przypadku warto jest stale przypominać o bezpłatnej rejestracji działalności gospodarczej.

 

W swojej skrzynce na listy znalazłam pisma od trzech tego rodzaju instytucji:

CEoDG – Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej – 200,00 zł

CEDGiF – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm – 148,00 zł

CRDGiF – Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm – 295,00 zł

Zakwalifikowanie tego rodzaju pism jako oszustwo, czy próbę wyłudzenia pozostaje kwestią sporną w związku z niejasną treścią art. 286 kodeksu karnego, którego treść wskazuje, że:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nie podlega jednak wątpliwości, że instytucje te żerują na ludzkiej naiwności i niedoświadczeniu przedsiębiorców. Ze skomplikowanego słownictwa i przytoczonych przepisów wynika tylko tyle, że opłata jest dobrowolna, a podstawą prawną działania jest wewnętrzny regulamin instytucji. Jeśli zatem pieniądze nie zostaną wpłacone we wskazanym terminie, to – czytając uważnie – nic się nie stanie… Niedoświadczony przedsiębiorca, szczególnie nieposiadający wsparcia prawnika, mógłby jednak pomyśleć, że taka instytucja została powołana przez Państwo, a niedokonanie opłaty będzie wiązało się z konsekwencjami finansowymi, czy nawet wykreśleniem firmy z CEIDG.

Co zrobić po otrzymaniu takiego pisma? Po pierwsze, nie płacić. Po drugie, sprawę można zignorować i każde podobne pismo wyrzucić do kosza. Fakt otrzymania takiego pisma można też oczywiście zgłosić Policji, powołując się na treść art. 286 kodeksu karnego, natomiast możliwe jest, że nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów. Warto zatem informować o tego rodzaju pismach znajomych prowadzących działalność gospodarczą.

2 thoughts on “Zakładasz działalność gospodarczą? Uważaj na klony CEIDG

  1. Monika Ska

    Bardzo potrzebny tekst. Niestety, po założeniu działalności gospodarczej otrzymałam chyba z 5 takich wezwań do zapłaty. Nie dałam się nabrac bo faktycznie informacja o bezpłatnej rejestracji w CEDiG znajduje się w tak wielu miejscach, że da się ją zapamiętac. Poza tym ciężko uznac to za wiarygodne, gdy się otrzymuje więcej niż 2 takie pisma
    Nie rozumiem tylko dlaczego odpowiednie organy nie zajmą się tym procederem wyłudzania od ludzi pieniędzy? I po drugie, najwyrazniej zbiory danych CEDiG przeciekają …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób