Monika Gaik – Tłumacz języka hiszpańskiego

Ile kosztuje zakup nieruchomości w Hiszpanii? – rynek pierwotny

Zakup nieruchomości w Hiszpanii*

Decyzja o zakupie własnego M w Hiszpanii jest dla wielu osób nie tylko inwestycją w nieruchomość, ale także spełnieniem marzeń. Aby realnie oszacować, ile wyniesie nas zakup nieruchomości w Hiszpanii, należy wziąć pod uwagę szereg kosztów, które oprócz ceny samej nieruchomości, kupujący będzie musiał pokryć, aby nieruchomość nabyć. Koszty te mogą znacznie zwiększyć cenę zakupu, ponieważ oscylują między 10% a 15% wartości nieruchomości, dlatego warto brać je od początku pod uwagę.

 

Mieszkanie w Hiszpanii - rynek pierwotny -  - tłumacz języka hiszpańskiego Monika Gaik

Komu, za co, ile?

Dla zobrazowania sprawy, posłużę się konkretnym przykładem. Wyobraźmy sobie zatem, że kupujemy nową nieruchomość (rynek pierwotny) o wartości 200 000 EUR.

  • VAT (Impuesto de Valor Añadido – IVA)20.000 EUR. Pierwsze przeniesienie własności, a z takim mamy do czynienia przy zakupie nowej nieruchomości, podlega podatkowi VAT, który od 2013 r. wynosi 10% (wcześniej 4%). Podatek VAT jest podatkiem krajowym, jednolitym, czyli jego wysokość będzie jednakowa na terenie całej Hiszpanii.

Skoro mamy podatek krajowy, to znaczy, że znajdziemy też podatek lokalny, którym jest:

 

  • Podatek od czynności prawnych (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados – IAJD) – między 1 000 a 3 000 EUR. Jest to podatek wspólnot autonomicznych (Comunidades Autónomas), który będzie się różnił w zależności od tego, w której wspólnocie położona jest kupowana przez nas nieruchomość. Podatek ten oscyluje między 0,5% i 1,5% wartości nieruchomości, istnieją jednak pewne zwolnienia. Przede wszystkim, z obowiązku zapłaty tego podatku zwolnione są mieszkania na rynku wtórnym (a także mieszkania socjalne).

 

  • Notariusz450 EUR. Notariusze pobierają opłaty notarialne według oficjalnego cennika opłat notarialnych.  Każdy notariusz na terenie Hiszpanii pobierze od nas jednakową opłatę, mogą oni jednak obniżać opłaty maksymalnie do 10% ich wysokości. Opłata ta pokrywa sporządzenie aktu notarialnego. Ponadto, należy wziąć pod uwagę, że oprócz stałej opłaty notarialnej, która zależy od wartości nieruchomości, cena jaką zapłacimy u notariusza może się różnić w zależności od liczby wypisów aktu notarialnego, o które poprosimy, a także od objętości aktu tj. tego, czy oprócz nieruchomości nabywamy miejsce postojowe w garażu, komórkę, itp.

Kupujący będzie zobowiązany uiścić całość opłat notarialnych, jeżeli umówił się tak ze sprzedającym. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą jednak podzielić koszty i ustalić, np. że sprzedający pokrywa koszt sporządzenia aktu, a kupujący płaci za wydane wypisy.

Klient ma prawo wybrać dowolnego notariusza.

 

  • Tłumacz przysięgły – 150 – 300 EUR. Polecam zadbać o to, aby tłumacz, z którym będziemy współpracować był profesjonalistą. A profesjonalista nie spędzi z Wami kilku godzin w kancelarii notarialnej za 50 EUR 🙂 Z relacji osób, które zdecydowały się na zakup nieruchomości w Hiszpanii wiem, że współpraca z dobrym tłumaczem zaoszczędza wiele stresu w chwili podpisywania aktu notarialnego lub też odwrotnie, przysparza dodatkowego gdy „tłumacz nie wie co tłumaczy”.

 

  • Wpis do księgi wieczystej (w Hiszpanii wpisu dokonujemy w Registro de la Propiedad) – 224 EUR. Jest to opłata stała na terenie całej Hiszpanii, wyrażona jest w znakach opłaty skarbowej (aranceles). Chociaż dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości nie jest obowiązkowe, to zdecydowanie warto i należy go dokonać dla uzyskania potwierdzenia nabycia prawa własności, a co za tym idzie, pewnej sytuacji prawnej nieruchomości. Opłata ta może jednak wzrosnąć do 350 EUR, jeżeli dodamy do opłaty od wpisu opłaty za dodatkowe czynności. Należy do nich np. przekazywanie zawiadomień między notariuszem a Wydziałem Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wydanie odpisu księgi wieczystej, itp.

 

A to jeszcze nie koniec…

Powyższe koszty poniesiemy wtedy, gdy naszą nieruchomość na rynku pierwotnym znaleźliśmy sami – bez pomocy agencji nieruchomości – oraz gdy stać nas na pokrycie całości kosztów bez zaciągania kredytu hipotecznego.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług agencji nieruchomości, czy innych firm pośredniczących w zakupie nieruchomości warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim, prowizja należy się agencji nieruchomości wyłącznie wtedy, gdy sprzedaż faktycznie doszła do skutku. Z kolei firmom pośredniczącym opłata za wykonanie zleconych usług przysługuje za ich wykonanie, zgodnie z cennikami tych firm.

 

Koszty całkowite

Z przedstawionego powyżej przykładu wynika, że zakup nieruchomości w Hiszpanii generuje dodatkowe koszty rzędu 21 000 -24 000 EUR i to tylko pod warunkiem, że nie korzystamy z usług agencji nieruchomości, firm pośredniczących, ani nie zaciągamy kredytu hipotecznego.

 

Bardzo ważne jest…

aby żądać od notariusza, urzędnika ksiąg wieczystych, agencji nieruchomości i wszystkich firm pośredniczących wydania oryginału faktur, a także potwierdzenia zapłaty podatków. Dzięki temu wiemy, ile płacimy za każdą z usług. Ponadto w przypadku notariusza i urzędnika KW, przysługuje nam zażalenie na podstawę i wysokość naliczonej przez nich opłaty.

 

*Stan na rok 2016.

Źródła:

https://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454683963_136251.html

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/que-cuesta

http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=7ce87132-ac34-4475-a5be-e70137206086&groupId=10218

 

2 thoughts on “Ile kosztuje zakup nieruchomości w Hiszpanii? – rynek pierwotny

  1. Claudia

    Zapisuję ten wpis, ponieważ zaczęłam się interesować nieruchomościami w Hiszpanii, jako że za kilka lat fajnie byłoby tam pomieszkać 🙂 Bardzo wartościowe porady – konkrety, które lubię. Będę zaglądać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób