Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Mieszkanie w Hiszpanii – nowe czy z drugiej ręki?

O czym należy pamiętać decydując się na zakup

Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę szereg kosztów, które oprócz ceny samej nieruchomości, kupujący będzie musiał pokryć, aby nieruchomość nabyć. Koszty te będą różne w zależności od tego, czy zdecydujemy się na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, czy na mieszkanie z drugiej ręki. Ich wysokość może osiągnąć nawet 15% wartości nieruchomości, dlatego warto uświadomić sobie, ile, komu i za co będziemy musieli zapłacić za nasze mieszkanie w Hiszpanii.

Mieszkanie w Hiszpanii - nowe czy z drugiej ręki?

Mieszkanie w Hiszpanii – podatek podatkowi nie równy

Najważniejszą różnicę stanowić będzie rodzaj i wysokość podatku, któremu podlega przeniesienie prawa własności nieruchomości. Przyjrzyjmy się zatem, jaki podatkom będzie podlegało mieszkanie w Hiszpanii, w zależności od tego, czy zdecydujemy się na nowe, czy na mieszkanie na rynku wtórnym:

 

Rodzaj podatku Mieszkanie nowe Mieszkanie z drugiej ręki
Podatek VAT 10% nie podlega
Podatek od czynności prawnych od 0,5% do 1,5% nie podlega
Podatek od przeniesienia własności nie podlega od 4% do 10%

Przyjmując za przykład nieruchomość o wartości 200 000 EUR, możemy łatwo policzyć, że różnica w wysokości samego tylko podatku może być dość znacząca. W przypadku mieszkania na rynku pierwotnym całość podatków waha się między 21 000 a 23 000 EUR. Z kolei zakup mieszkania z drugiej ręki obciążony jest podatkiem, którego wysokość wynosi  między  12 000 a 20000 EUR, a jego wysokość zależy od tego, w której wspólnocie autonomicznej położona jest nieruchomość.

Pozostałe koszty

Wysokość pozostałych opłat jest identyczna bez względu na to, czy zdecydujemy się na zakup na rynku pierwotnym, czy wtórnym:

  • Notariusz – 450 EUR według oficjalnego cennika opłat notarialnych.  Opłata jest stała na terenie całej Hiszpanii, pokrywa cenę sporządzenia aktu notarialnego. Cena może się jednak różnić w zależności od liczby wnioskowanych wypisów aktu notarialnego, a także od objętości aktu tj. tego, czy oprócz nieruchomości nabywamy miejsce postojowe w garażu, komórkę, itp.

Kupujący będzie zobowiązany uiścić całość opłat notarialnych, jeżeli umówił się tak ze sprzedającym. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą jednak podzielić koszty i ustalić, np. że sprzedający pokrywa koszt sporządzenia aktu, a kupujący płaci za wydane wypisy.

Klient ma prawo wybrać dowolnego notariusza.

  • Tłumacz przysięgły – 150 – 300 EUR.  
  • Wpis do księgi wieczystej (w Hiszpanii wpisu dokonujemy w Registro de la Propiedad) – 224 EUR, opłata ta jest stała na terenie całej Hiszpanii. Choć dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości nie jest obowiązkowe, to zdecydowanie należy go dokonać dla uzyskania potwierdzenia nabycia prawa własności, a co za tym idzie, pewnej sytuacji prawnej nieruchomości. Opłata ta może jednak wzrosnąć do 350 EUR, jeżeli dodamy do opłaty od wpisu opłaty za dodatkowe czynności. Należy do nich np. przekazywanie zawiadomień między notariuszem a Wydziałem Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wydanie odpisu księgi wieczystej, itp.
Koszty całkowite

Zakup mieszkania w Hiszpanii generuje dodatkowe koszty rzędu 21 000 -24 000 EUR w przypadku nowego mieszkania oraz 14 000 -24 000 EUR w przypadku mieszkania z drugiej ręki. Z powyższego wynika, że koszty te mogą, ale nie muszą się wcale różnić. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na cenę mieszkań w Hiszpanii jest zatem położenie nieruchomości.

Ponadto, koszty mogą wzrosnąć jeśli  skorzystamy z usług agencji nieruchomości, firm pośredniczących lub zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Bardzo ważne jest…

aby żądać od notariusza, urzędnika ksiąg wieczystych, agencji nieruchomości i wszystkich firm pośredniczących wydania oryginału faktur, a także potwierdzenia zapłaty podatków. Dzięki temu wiemy, ile płacimy za każdą z usług. Ponadto w przypadku notariusza i urzędnika KW, przysługuje nam zażalenie na podstawę i wysokość naliczonej przez nich opłaty.

*Stan na rok 2016.

Źródła:

https://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454683963_136251.html

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/que-cuesta

http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=7ce87132-ac34-4475-a5be-e70137206086&groupId=10218

One thought on “Mieszkanie w Hiszpanii – nowe czy z drugiej ręki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób