Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Dominikana