Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Nie jeden sąd najwyższy

Na początek pytanie: „Sąd Najwyższy” to po hiszpańsku:
  1. La Corte Suprema
  2. La Suprema Corte
  3. El Tribunal Supremo

Zanim przejdę do odpowiedzi, kilka słów o kompetencjach tego, jak sama nazwa wskazuje, sądu najwyższej instancji. (Tak, zmuszam Cię do przeczytania całości tekstu 🙂 )

Sądy najwyższe, CO DO ZASADY (ulubiony zwrot prawników), zajmują się rozpatrywaniem nadzwyczajnych odwołań od wyroków (kasacji) i sprawują nadzór nad całym systemem sądownictwa. Ponadto, sądy te nierzadko dokonują interpretacji prawa, mają kompetencje kontrolne wobec organów państwowych, jak i możliwość rozwiązywania sporów kompetencyjnych. Zdarza się, że sąd najwyższy zajmuje się również kontrolą konstytucyjności prawa krajowego, jeżeli kompetencja ta w danym państwie nie jest zastrzeżona dla innego organu np. sądu konstytucyjnego. Oczywiście kompetencje sądów najwyższych będą różniły się w zależności od wewnętrznego porządku prawnego, dlatego poniżej kilka przykładów.

 

Sąd Najwyższy w Hiszpanii  - tłumacz języka hiszpańskiego Monika Gaik

 

Jak wynika z powyższych przykładów, kompetencje sądów najwyższych różnych państw są podobne, ale nie identyczne. Pomimo to, istnieje jedna cecha wspólna, o której była już mowa we wstępie – są to sądy, które orzekają w najwyższej (ostatniej) instancji:

 

 

Jeśli jeszcze się nie domyślasz, odpowiedź na pytanie brzmi – WSZYSTKIE odpowiedzi są prawidłowe. Były już ulubione słowa prawników, czas na ulubione słowa tłumaczy to, jakim terminem się posłużymy ZALEŻY OD KONTEKSTU, a ten w przypadku sądów najwyższych uwarunkowany jest aspektem geograficznym.

Poniżej kilka przykładów:

La Suprema Corte de Justicia (Dominikana)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (Meksyk)

La Corte Suprema de Justicia (Kolumbia)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina)

El Tribunal Supremo (Hiszpania)

El Tribunal Supremo de Justicia (Bolivia)

VOCAB

(la) INSTANCIA – instancja

(la) CASACIÓN – kasacja

(la) APELACIÓN – apelacja

(el) RECURSO – środek odwoławczy

(el) PODER JUDICIAL – system sądowniczy

(el) CONTROL CONSTITUCIONAL – kontrola konstytucyjności

(el) (SISTEMA DE) DERECHO INTERNO – prawo wewnętrzne/krajowe

(la)  LEY NACIONAL – ustawa krajowa

(el) PARLAMENTO EUROPEO – Parlament Europejski

(el) TRIBUNAL ORDINARIO – sąd powszechny

(el) TRIBUNAL MILITAR – sąd wojskowy

(el) REFERÉNDUM – referendum

2 thoughts on “Nie jeden sąd najwyższy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób