Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Ile kosztuje tłumaczenie?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje tłumaczenie, należy zastanowić się najpierw, co właściwie składa się na jego cenę i za co tak naprawdę płaci klient.

Ile kosztuje tłumaczenie pisemne?

Zacznijmy od słowa „strona”. W przypadku jakiegokolwiek tłumaczenia strona tłumaczenia to przyjęta ilość znaków przetłumaczonego tekstu, wliczając spacje. Strona tłumaczenia nie ma zatem nic wspólnego z rozmiarem kartki papieru, nie jest to przede wszystkim strona A4, choć wiele osób utożsamia stronę tłumaczenia ze stroną programu Word.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi zazwyczaj 1800 znaków ze spacjami (zzs). To mniej więcej 3/4 strony ciągłego tekstu w przywołanym Wordzie. Są jednak biura tłumaczeń i tłumacze, którzy rozliczają się za 1600 zzs. Dlaczego warto zwracać na to uwagę, zobrazowała kiedyś w cudowny sposób Agnieszka Klicińska (www.magatranslations.pl):

Załóżmy, że klient prosi o podanie ceny za 1 stronę tłumaczenia dokumentu, w którym jest 65 000 znaków. Ten dokument będzie miał 36 stron (1 strona = 1800 znaków) u tłumacza A lub 41 stron (1 strona = 1600) u tłumacza B. Pierwszy tłumacz zaproponuje 40 zł brutto za przetłumaczenie 1 strony, a drugi tłumacz zaproponuje 35 zł brutto. W obu przypadkach koszt tłumaczenia będzie taki sam: 40 zł x 36 stron = 1440 zł, 35 zł x 41 stron = 1440 zł. Różnicy w koszcie tłumaczenia nie ma żadnej, ale zlecenie wygrywa ten, który zaproponował „tańsze” tłumaczenie za 1 stronę.

Źródło: https://klicinska.wordpress.com/

 

Strona tłumaczenia poświadczonego, zwanego potocznie „przysięgłym” to jeszcze inna historia. Jednostką rozliczeniową za tłumaczenie poświadczone jest bowiem 1125 zzs. Podstawę prawną do jej stosowania stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Jak wygląda taka strona możecie sprawdzić poniżej:

1125 znaków ze spacjami

Źródło: http://www.przeklad.com.pl/strona_wzorcowa.pdf

Znamy liczbę stron i co dalej?

Znając liczbę stron rozliczeniowych, tłumacz będzie w stanie określić termin wykonania tłumaczenia. Każdy z nas wie, ile stron dziennie jest w stanie przetłumaczyć i jakie ma w danym momencie obłożenie. Ponadto, tłumaczenie pilne (potrzebne „na wczoraj” lub ASAP), które wymaga większej liczby stron, czyli również godzin pracy danego dnia, traktowane jest jako tzw. ekspres, a jego cena może wzrosnąć odpowiednio o 50%-100% standardowej stawki za stronę. Na szybkość tłumaczenia ma z kolei wpływ jego kierunek, tzn. fakt, czy tłumaczenie odbywa się na język polski, czy na język obcy. Zazwyczaj szybciej tłumaczy się na język ojczysty.

Kolejnymi ważnymi elementami wyceny tłumaczenia, o ile nie kluczowymi, są tematyka tekstu i stopień języka specjalistycznego. Nikomu nie trzeba chyba wyjaśniać, że łatwiej przetłumaczyć tekst z zakresu języka ogólnego, niż orzeczenie sądu, czy kartę medyczną. Naturalnym jest zatem, że aby móc tłumaczyć teksty specjalistyczne, tłumacz musiał nabyć wcześniej stosowną wiedzę z zakresu medycyny, prawa, techniczną, itp. Jego wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie będą zatem podstawą do podniesienia ceny usług.

Reasumując, cena każdego tłumaczenia pisemnego zależy od:

  • liczby stron rozliczeniowych (znaków)
  • kierunku tłumaczenia (tłumaczenie na język polski, czy na język obcy)
  • terminu jego realizacji
  • tematyki tłumaczenia i poziomu języka specjalistycznego
  • formatu dokumentu (dokument nieedytowalny, pismo odręczne)
  • doświadczenie i stopień wyspecjalizowania tłumacza

 

Dlaczego te spacje są takie drogie?

Chyba nie znam tłumacza, który w swojej karierze nigdy nie usłyszał pytania o spacje właśnie. Bo te znaki i spacje to faktycznie jakaś abstrakcja. Jak to płacić za przestrzeń między słowami? Nie znam drugiego kraju, w którym klient płaci za znaki i SPACJE. Zachód rozlicza się za słowa lub strony. Ale nie, my będziemy wyjątkowi, będziemy klientom liczyć spacje, a co! 😉 Co sprytniejszy zapyta w tym miejscu „Psze Pani a można bes spacji?” Można! Poniżej Pana tłumaczenie:

Unadelasformasdeobtenerinformaciónregistralessolicitarunanotasimple

„A spacje?”

Kurtyna.

 

Ile kosztuje tłumaczenie ustne?

Na to pytanie pytanie najlepiej odpowiedzieli koledzy z Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych. Na poniższej infografice widać jak na dłoni, ile składników składa się na cenę tłumaczenia ustnego.

Ile kosztuje tłumaczenie ustne?

Źródło: http://pstk.org.pl/

Cena tłumaczenia ustnego zależy również od:

  • liczby godzin/bloków tłumaczeniowych (1 blok = 4 h)
  • kierunku tłumaczenia (tłumaczenie na język polski, czy na język obcy)
  • tematyki tłumaczenia i poziomu języka specjalistycznego
  • rodzaju tłumaczenia ustnego (symultaniczne, konsekutywne, szeptanka, itp.)
– To w końcu ile kosztuje tłumaczenie?
– To zależy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób