Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Egzamin ustny na tłumacza przysięgłego – przykładowe teksty

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego

 

Egzamin ustny na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego

 

Kandydaci na tłumaczy przysięgłych powinni zapoznać się z wykazem literatury dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W listopadzie 2016 r. na stronie Ministerstwa pojawiła się również zakładka „Przykładowe teksty egzaminacyjne”:

 

PRZYKŁADOWE TEKSTY EGZAMINACYJNE NA STRONIE MINISTERSTWA

Zabrakło w niej jednak przykładowych tekstów z jednego z najpopularniejszych wśród zdających – języka hiszpańskiego. Osoby myślące o egzaminie na tłumacza przysięgłego tego właśnie języka znajdą poniżej teksty, które pojawiły się na zeszłorocznym egzaminie pisemnym:

 

PDF: PRZYKŁADOWY EGZAMIN USTNY NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

  1. Artykuł „Pielęgniarki: zawód na wymarciu” – fragmenty

„W 2020 r. w UE zabraknie ponad milion pielęgniarek, w Polsce za osiem lat co czwarta

odejdzie na emeryturę. To fatalna wiadomość dla starzejącej się Polski i całej Europy. Ale pomysłu, jak to powstrzymać, nie ma.

W miniony wtorek od łóżek pacjentów odeszły pielęgniarki warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Chcą wyższych pensji i zwiększenia liczebności personelu.

Rosnącym wymaganiom zawodowym (m.in. wymóg wyższego wykształcenia) wcale nie towarzyszył awans finansowy. Do zawodu nie garnęli się więc młodzi. Na studia jest mniej chętnych, niż limity przyjęć. Efekt? taniej niż 35 lat ma tylko około 10 proc. pielęgniarek, powyżej „pięćdziesiątki” jest za to prawie co druga. W 2008 r. statystyczna „siostra” miała 44 lata, w 2014 r. już 48.

W sumie zawód ten wykonuje nieco ponad 280 tys. osób, ale „do obsługi” kraju wielkości Polski to zdecydowanie za mało. Na tysiąc Polaków przypada statystycznie 5,4 zatrudnionej 3 pielęgniarki. W Europie gorzej jest tylko w Bułgarii, dużo lepiej natomiast w Czechach czy na Węgrzech.

Na dodatek do 2022 roku ponad 28% pielęgniarek odejdzie na emeryturę, a rodakom zostanie tylko hasło – Polaku, lecz się sam. Zwłaszcza, że jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się krajów w UE. Jeszcze w 1990 r. 65 lat miał co dziesiąty z nas. Teraz już co siódmy, a za 40 lat w tym wieku będzie już co trzeci Polak.”

 

Całość dostępna: http://next.gazeta.pl/next/7,151244,20159759,pielegniarki-zawod-na-wymarciu.html

 

  2Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – akt notarialny

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 maja 2017 roku przede mną, notariuszem Janem Kowalskim, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Kolorowej 40 stawili się:

  1. a) Krystyna Nowak, córka Jana i Marii, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Miłej17/5, legitymująca się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Warszawy seria i nr AFB 483804, PESEL 65021515784 oraz
  2. b) Tomasz Kwiecień, syn Piotra i Anny, zamieszkały w Warszawye przy ulicy Kamiennej 3/2, legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Warszawy seria i nr ABC 184754, PESEL 700818 Tożsamość Stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych Stawających, których serie i numery zostały powołane przy ich nazwiskach.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • Stawąjący oświadczają, że zawiązują niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
  • Spółka prowadzi działalność pod firmą „VANDEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Siedzibą Spółki jest Sopot.
  • Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  • Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Realizacja projektów budowlanych 2. Przygotowanie terenu pod budowę 3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

 

  1. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Hiszpanii – fragmenty

«[Señoras, señores…]

Quiero empezar este acto agradeciendo la presencia entre nosotros de las víctimas del terrorismo y de los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, de España y de otros lugares.

Si me lo permiten, quiero en primer lugar rendir hoy especial tributo a las víctimas del atentado que ayer tuvo lugar en el centro de Estambul.

Decía Marco Aurelio que la mejor venganza contra quienes causan el mal es no ser como ellos. Aquí no hay dudas, no hay grises. Los terroristas son el mal, la oscuridad. Las víctimas son, sois, el bien, sois la luz que no han conseguido extinguir y que nos ilumina. Y para que esa luz no se extinga, tenemos un deber de memoria. En las memorias de las víctimas, en la valentía y la fuerza de sus familiares, encontramos los ejemplos con los que podemos construir el mensaje de justicia, el relato de vida, de libertad y de esperanza que debemos oponer al relato de muerte, de opresión y de totalitarismo que los terroristas nos pretenden imponer.

Por eso estamos aquí. Queremos que la voz de las víctimas llegue a toda la sociedad y resuene en todos los rincones del mundo. Lo queremos porque su voz es la más autorizada para deslegitimar el discurso terrorista.»

 

Całość dostępna:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/20160608_INTERVENCI%C3%93N-MAEC-ACTO-VICTIMAS-MADRID.pdf

 

  1. Pouczenie o prawach i obowiązkach zatrzymanego – fragmenty

 «Tiene usted derecho a hablar confidencialmente con un abogado, que es independiente de la policía. Diríjase a la policía si necesita ayuda para ponerse en contacto con un abogado; la policía le ayudará. En algunos casos, la asistencia puede ser gratuita. Solicite más información a la policía.

Tiene derecho a conocer las razones de su detención o privación de libertad y los hechos que se sospecha ha cometido o de los que se le acusa.

Si no habla o no entiende la lengua de la policía o de otras autoridades competentes, tiene derecho a la asistencia de un intérprete gratuitamente. El intérprete puede ayudarle a hablar con su abogado y está obligado a mantener en secreto el contenido de esa comunicación. Tiene derecho a la traducción de, como mínimo, los pasajes pertinentes de los documentos esenciales, incluida toda orden de un juez que permita su detención o privación de libertad, toda acusación o auto de procesamiento y toda sentencia. En determinadas circunstancias, puede recibir una traducción o un resumen orales.

En el momento de la detención o privación de libertad, usted (o su abogado) tiene derecho a acceder a los documentos esenciales que necesita para impugnar la detención o privación de libertad. Si el caso llega a un tribunal, usted (o su abogado) tendrá derecho a acceder a las pruebas materiales favorables o desfavorables.»

 

Całość dostępna: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-575_es.htm

 

Przykładowe teksty z egzaminu pisemnego na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób