Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

SENSU STRICTO i STRICTE – łacina w prawie i nie tylko

Język prawniczy, zarówno polski jak i hiszpański, sięga często do zwrotów i terminów zaczerpniętych z łaciny. Niektóre z tych wyrażeń weszły również do języka polskiego ogólnego. Przykładem są zawarte w tytule wpisu  sensu stricto i stricte. Niestety ich użycie w języku ogólnym i potocznym prowadzi do częstych błędów. Sprawdźmy zatem, jak poprawnie używać obu zwrotów oraz co one właściwie oznaczają.

 

Sensu stricto (również stricto sensu) – łac. w ścisłym znaczeniu. 
Stricte – łac. ściśle, precyzyjnie.

 

Błędne jest zarówno użycie samego STRICTO, jak i łączenie obu wyrażeń w formie SENSU STRICTE.

 

sensu stricto Monika Gaik

 

Przykłady użycia w prawie

Komisja przypomina, że art. 87 ust. 1 TWE dotyczy interwencji, które – występując w różnych formach – zmniejszają zwykłe obciążenia budżetu przedsiębiorstwa i tym samym, nie stanowiąc subwencji sensu stricto, mają ten sam charakter i identyczne skutki.

Przed rozpatrzeniem kwestii prawnych sensu stricto należy przedstawić sprawę w szerszym kontekście, tak aby znaleźć wyważone rozwiązanie uwzględniające podłoże problemu.

Wykonywanie pracy nie jest bowiem elementem kary pozbawienia wolności sensu stricto, ale konsekwencją jej wykonania.

Ważne jest również, byśmy pamiętali o tym, że wzrost cen nie jest zjawiskiem stricte europejskim – ma z nim do czynienia cały świat.

Ze stricte prawnego punktu widzenia traktat lizboński wprowadza zmianę polegającą na tym, że określa on turystykę jako kompetencję trzeciego szczebla Wspólnoty.

 

A w języku hiszpańskim…

Język hiszpański pisany dopuszcza użycie obu wyrażeń łacińskich, choć preferowane jest posiłkowanie się ich tłumaczeniami na język hiszpański. Wyrażenie sensu stricto tłumaczy się na en sentido estricto. Natomiast wyrażenie stricte nie ma w języku hiszpańskim jednego tłumaczenia. W zależności od kontekstu będzie to estricto, estricta, estrictamente, puramente, meramente, etc. 

Jeśli zaś chodzi o język mówiony, Hiszpanie zawsze dodadzą e- na początku stricto tworząc w ten sposób sensu stricto [estríkto].

 

Przykłady w języku hiszpańskim

Y no voy a defraudarlo, aunque para ello deba someter a su criterio documentos que, stricto sensu, no me pertenecen.

Junto a los elementos de política familiar en sentido estricto destaca la gran importancia que tienen otras dos políticas: las de empleo y vivienda.

Desde un punto de vista estrictamente legal, el Tratadode Lisboa introduce un cambio ya que considera que el turismo es una competencia de tercer nivel de la Comunidad.

 

 

One thought on “SENSU STRICTO i STRICTE – łacina w prawie i nie tylko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób